torsdag 29 januari 2009

Se lantmäteriets historiska kartor på Riksarkivet i Arninge!


Det historiska kartarkivet med äldre storskaliga lantmäterikartor och småskaliga officiella kartor som legat i Gävle sedan utlokaliseringen av Lantmäteriverket har under 2008 kommit att överlämnas till Riksarkivet. De förvaras nu på Riksarkivet i Arninge (Täby).

Den 25 februari kl 17:30- ca 19:00 anordnar Kartografiska sällskapet en visning av kartorna i detta nya arkiv.

Johan Gåsste, som ansvarar för de historiska kartorna, kommer att introducera samlingarna och Riksarkivets övriga kartrelaterade projekt och samlingar. Vi får senare handfast se på kartorna och de resurser som finns i Arninge, ett viktigt komplement till att studera kartorna digitalt.

Riksarkivets lokaler i Arninge ligger på adress Mätslingan 17, TÄBY, norr om Täby centrum längs E18. X= 6596377; Y= 1631380 (RT90). Man kan nå området med bussar från bland annat Danderyds sjukhus, Upplands Väsby och Täby centrum. Se http://www.sl.se/ för mer info. Välkomna till en intressant dag i en av Europas största samlingar av äldre lantmäterikartor. Ingen föranmälan krävs.

För mer information kontakta Ulf Jansson.

onsdag 21 januari 2009

Taxi Stockholm hjälper bilister från flaskhalsar

Idag släpptes en studie av var det finns flaskahalsar i Stockholmstrafiken. se Stockholms kommuns hemsida. Studien är en uppföljning från tidigare och är framtagen helt manuellt genom att från flygplan observera var det finns köer. Det är alltså en ganska low-tech studie på så sätt. I rapporten har man bland annat definierat vad en kö är. De har för att kunna göra studien gjort några några praktiska definitioner:
• En kö på en sträcka är det som luften ser ut som en kö. Det innebär i praktikenatt trafiken rör sig långsammare än ca 40 km/h. (Långsammare på 50‐sträckor)
• En kö i en signalreglerad korsning har man kö när den sist ankommande bilen under rött, inte passerar grönt under påföljande grönt. Detta ska gälla under ett upprepade omlopp
• En kö i en korsning (icke signalreglerad) är ett icke försumbart antal fordon (normalt 5‐10 fordon) som står och väntar på sin tur.
(Källa rapporten sidan 6)

Det skall tilläggas att man även gjort observationer från marken och att man tydligt säger att det är en subjektiv bedöming. Punkterna som kommit fram förefaller ju ändå ganska rimliga och påminner om rapporteringen i media på mornarna och egna iakttagelser på resa genom innerstaden.

En oklärbesiktning av trafiksituationen är nog bra och för undersökningar från flyg kanske den enda möjliga. Ett alternativ som fungerat i en månad nu är DN:s karttjänst där man använder realtidsinformation från Taxi Stockholms GPS-försedda bilar för att se tidsåtgången för olika vägstreckor. Metoden är utvecklad av Trelocity och också i Oslo. Man kan jämföra det med den information som finns i den mer officiella trafiken.nu. Med Trelocitys system kan man få info från fler vägar och skillnaden i riktningen som det ser ut nu (se nedan). Jag hårdkollar inte de här sajterna och de har lite olika syften och jag föredrar att åka kollektivt och cykel i innerstan, men Trelocity känns som en bra lösning med tydlig information. Lite udda kanske att ett taxibolag skall hjälpa andra bilister, men man hjälper ju även sin egen flotta av bilar.

fredag 2 januari 2009

AAG Historical geography har ny hemsida

Association of American Geographers (AAG) har en rad olika "speciality groups" en är Historical Geography Specialty Group, och de har varit aktiva en lång period inte misnt genom studentpriser och arrangemang på den stora AAG-konferensen som äger rum varje år. Nu har man en ny hemsida. Man brukar ändra den lite nu och då efter det universitet som ansvariga i gruppen arbetar på. Nu hemsidan på James Madison university på grund av att sekreteraren finns där.

Man kan läsa det senaste numretav Past place som redigeras av Jennifer Kopf liksom äldre versioner av detta nyhetsblad för Historiska geografer.

Det är också kanske tid att påminna om att deadline för ICHG International Conference of Historical Geographers som skall hållas i Kyoto 23-27 augusti 2009 närmar sig. Det är den 31 januari. Temana är breda, men organisatiörerna vill få följande bidrag:
 1. Theory and history of historical geography
 2. Digital humanities and historical GIS
 3. Mapping, survey and geographical knowledge
 4. Nature and environmental change
 5. Population, health and welfare
 6. Farms, food and rural landscape
 7. Urbanism and built environments
 8. Industrialization and capitalism
 9. Networking, communication and globalization
 10. Tourism, sport and recreation
 11. Heritage and landscape conservation
 12. Power, imperialism and colonialism
 13. Historical geographies of East Asia
Det finns också ett föreslaget tema Heritage, Pilgrimage Landscapes and Planning the Heritage Cities

Det täcker väl det mesta man kan tänka sig helt enkelt! Tänk ut ett abstract på 250 ord så ses vi kanske i Kyoto till senssommaren i år.