fredag 2 januari 2009

AAG Historical geography har ny hemsida

Association of American Geographers (AAG) har en rad olika "speciality groups" en är Historical Geography Specialty Group, och de har varit aktiva en lång period inte misnt genom studentpriser och arrangemang på den stora AAG-konferensen som äger rum varje år. Nu har man en ny hemsida. Man brukar ändra den lite nu och då efter det universitet som ansvariga i gruppen arbetar på. Nu hemsidan på James Madison university på grund av att sekreteraren finns där.

Man kan läsa det senaste numretav Past place som redigeras av Jennifer Kopf liksom äldre versioner av detta nyhetsblad för Historiska geografer.

Det är också kanske tid att påminna om att deadline för ICHG International Conference of Historical Geographers som skall hållas i Kyoto 23-27 augusti 2009 närmar sig. Det är den 31 januari. Temana är breda, men organisatiörerna vill få följande bidrag:
 1. Theory and history of historical geography
 2. Digital humanities and historical GIS
 3. Mapping, survey and geographical knowledge
 4. Nature and environmental change
 5. Population, health and welfare
 6. Farms, food and rural landscape
 7. Urbanism and built environments
 8. Industrialization and capitalism
 9. Networking, communication and globalization
 10. Tourism, sport and recreation
 11. Heritage and landscape conservation
 12. Power, imperialism and colonialism
 13. Historical geographies of East Asia
Det finns också ett föreslaget tema Heritage, Pilgrimage Landscapes and Planning the Heritage Cities

Det täcker väl det mesta man kan tänka sig helt enkelt! Tänk ut ett abstract på 250 ord så ses vi kanske i Kyoto till senssommaren i år.

Inga kommentarer: