onsdag 21 januari 2009

Taxi Stockholm hjälper bilister från flaskhalsar

Idag släpptes en studie av var det finns flaskahalsar i Stockholmstrafiken. se Stockholms kommuns hemsida. Studien är en uppföljning från tidigare och är framtagen helt manuellt genom att från flygplan observera var det finns köer. Det är alltså en ganska low-tech studie på så sätt. I rapporten har man bland annat definierat vad en kö är. De har för att kunna göra studien gjort några några praktiska definitioner:
• En kö på en sträcka är det som luften ser ut som en kö. Det innebär i praktikenatt trafiken rör sig långsammare än ca 40 km/h. (Långsammare på 50‐sträckor)
• En kö i en signalreglerad korsning har man kö när den sist ankommande bilen under rött, inte passerar grönt under påföljande grönt. Detta ska gälla under ett upprepade omlopp
• En kö i en korsning (icke signalreglerad) är ett icke försumbart antal fordon (normalt 5‐10 fordon) som står och väntar på sin tur.
(Källa rapporten sidan 6)

Det skall tilläggas att man även gjort observationer från marken och att man tydligt säger att det är en subjektiv bedöming. Punkterna som kommit fram förefaller ju ändå ganska rimliga och påminner om rapporteringen i media på mornarna och egna iakttagelser på resa genom innerstaden.

En oklärbesiktning av trafiksituationen är nog bra och för undersökningar från flyg kanske den enda möjliga. Ett alternativ som fungerat i en månad nu är DN:s karttjänst där man använder realtidsinformation från Taxi Stockholms GPS-försedda bilar för att se tidsåtgången för olika vägstreckor. Metoden är utvecklad av Trelocity och också i Oslo. Man kan jämföra det med den information som finns i den mer officiella trafiken.nu. Med Trelocitys system kan man få info från fler vägar och skillnaden i riktningen som det ser ut nu (se nedan). Jag hårdkollar inte de här sajterna och de har lite olika syften och jag föredrar att åka kollektivt och cykel i innerstan, men Trelocity känns som en bra lösning med tydlig information. Lite udda kanske att ett taxibolag skall hjälpa andra bilister, men man hjälper ju även sin egen flotta av bilar.

Inga kommentarer: