fredag 13 februari 2009

Fjärranalys och lagar

Från tid till annan dyker samma nyhet upp som handlar om att man censurerar flygbilder på olika nättjänster såsom Hitta.se och Eniro, medan man i exemplevis Google earth kör utan censur, vilket gör att censuren har lite tveksam effekt. Kanske till och med motsatt om man bara lägger ut grova pixlar.

Senast har Computer Sweden haft ett antal artiklar kring detta. Bland annat att man i Bromma har "pixlat" olika byggnader på olika webbtjänster. Det är förstås lite roligt och sedan följer oftast en rad inlägg om att fienden redan känner till alla våra hemliga anläggningar. För några år sedan var FRA särskilt i skottgluggen som bekant. Computer Sweden skriver i en artikel för några dagar sedan om att Försvaret vill ändra på dessa regler. Man har nått en Curt Schenström på Försvaret som anser att tekniken kanske gjort lagen "obsolet". Kanske det...

Samtidigt som jag tycker det är en gammal nyhet så är det alltid lite kittlande att se något hemligt. Konflikten mellan lagstifdtning och privat fjärranalys gäller också Nathan Smith som blev en intrenationell nyhet (ABC, MSNBC, Telegraph) genom att han med hjälp av Google earth hittade ett sjunket skattskepp som blåste iland på 1800-talet. Smith som bodde i Californien uppges ha satt sig i bilen och åkt direkt till Texas efter att ha kollat på Google earth coh vill nu ha skatten, vilket markägarna högst begripligt inte håller med om. Deras juridiska ombud säger: "It was offensive that somebody could go on Google Earth, look down and see what they think, I guess see, under the ground and see a ship and come in and say I want to dig up your property. They have no proof anything is there and no experience." Man kan gissa att amerikanska advokater kan fortsätta med denna tvist en stund då rättsläget förefaller oklart.

Fjärranalys till folket har sina sidor, men oftast är det ju bra. Lagstiftningen och praxis får nog anpassas till spridningen av den nya geografiska informationen.

Inga kommentarer: