tisdag 1 februari 2011

Neogeografi och Frivillig geografisk information

Under de senaste åren har begreppet neogeography och neographers kommit till användning allt mer. Det är inte alltid i positivia ordalag och begreppet definieras lite olika. Neogeografi kan man säga är en blandning av element ur GIS och andra webuttryckssätt (bloggar med mera). Man tar de enklare analyserna, eller inga analyser alls och gör ett "light GIS" skulle man kunna säga.

Andrew Turners bok Introduction to neogeography är ett exempel på att många numera ganska enkelt kan skapa kartor på Internet. På O'Reillys hemsida som förlägger boken kan man läsa:
"Neogeography combines the complex techniques of cartography and GIS and places them within reach of users and developers." man behöver numera inte heller kunna så mycket om GIS-tekniken bakom för att skapa bra kartor. Det dyker upp mängder av tjänster som bygger på öppna API från exempelvis Google.

Det finns också en slags misstro mellan Neogeografer och GIS-specialister. Det är inte så konstigt eftersom Neogeograferna inte gör eller kan göra samma avancerade saker som man kan göra med dyra programvaror.

Några har dock vänt sig mot begreppet och menar att Neogeography inte är något bra begrepp. Goodchild lanserade begreppet "Volunteered Geographic Information" (VGI) för att beskriva exempelvis Google earth och liknande där många läggar upp egna. Jag vet inte riktigt vad det skulle bli på svenska "Frivillig geografisk information" låter kanske inte så bra. I en artikel tar Goodchild upp fördelarna med att det är medborgarna som samlar in data. Han tar också upp problemen att allmänheten digitaliserar sin fotopunkter eller vad det nu kan vara på felaktigt registrerade bilder. Han uttrycker det lite drastiskt att Google har skapat ett nytt geodetiskt datum genom att inte rektifiera flygbilder och satellitbilder så noggrannt.

Exempel på VGI är Wikimapia och Openstreetmap.

Inga kommentarer: