måndag 23 maj 2011

Boksläpp på KSLA 26:e maj - en atlas och en antologi on jordbruk och skogsbruk sedan år 1900

Under ett antal år har arbetet med att ta fram en atlas och en antologi omjordbrukets och skogsbrukets historia de senaste 100 åren genomförts. Nu är det äntligen dags att presentera dessa böcker, som utkommer både på svenska och på engelska. Atlasen Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – en kartografisk beskrivning, ges ut i samarbete med Sveriges Nationalatlas och med Norstedts förlag och antologin: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia publiceras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kom till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och träffa författare och mingla med oss, kl 18!!! (se program nedan)

Drottninggatan 95 B, Stockholm
Anmälan: 08-54 54 77 20. kslab@ksla.se (Observera att föranmälan är obligatorisk!)PROGRAM
Kl. 18.00 – 20.15

Moderator: Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, SLU.

Välkomsthälsning och inledning Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD.

Om projektets utveckling, målsättning m.m. Ulf Jansson, FD i kulturgeografi vid Stockholms universitet och temaredaktör för atlasen och redaktör för antologin, och Leif Wastenson, professor emeritus, Stockholms universitet samt chefsredaktör för Sveriges nationalatlas.

Om antologin: Hans Antonson, FD i kulturgeografi och forskare vid VTI och redaktör för antologin.

Att göra en atlas: Ulf Jansson

Det kartografiska arbetet med atlasen: Pär Aspenberg, redaktör, Norstedts.

Reflexioner över antologin och atlasen: Iréne Flygare, docent i agrarhistoria och forskningschef vid Upplandsmuseet samt författare både i antologin och i atlasen, vidare en av författarna till femte delen av ”Det svenska jord-brukets historia”, som omfattar perioden 1945-2000.

Ett sekels agrar markanvändning – kontinuitet och förändring: Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet och huvudredaktör för och författare av ett av banden i ”Det svenska jordbrukets historia”,

Panelsamtal och möjlighet för auditoriet att ställa frågor

Kl. 20.15 Mingel i Oscars Källare

Se mer om programmet på KSLA:s hemsida.1 kommentar:

john sa...

Tack för att dela dina bästa minnen .... Jag gillar din blogg. Konferens Göteborg