måndag 12 september 2005

Google maps och Katrina

Google maps som snabbt blivit väldigt spridd har kommit till stor användning i katastrofen Katrina. Det komersiella Google maps har alltså snabbt genom att vara tillgängligt "fritt" kommit at ta en central ställning, kanske på gott och ont. Ett stort antal sidor baserade på Google. Sträckningen av stormen och dess vindhastighet Effekten på området kan också ses. Människor har där själva lagt in olika händelser, stora och små om olika effekter på stormen. Kvaliteten varierar. Ett exempel som man kan få om man klickar på någon markör i kartan är "Redwood Apartmetns - Roof damage/leaking, minor water in 1st floor". Ennan annan: "PLEASE help locate Todd Thrush or Bruce Applegarth Added: 09/05 13:44 Todd and Bruce have been located and are safe Added: 09/07 14:13" En norrman har inte riktigt förstått systemet och frågar "E det sno i Narvikbakka? Added: 09/08 10:58"(långsam nedladdning)
Var nödställda finns nu kan ses på en sida som geokodats av en person.Andra sidor
Google har också "sett till" att det finns olika bilder över området.På Google earth (lite mer avancerad tillämpning finns motsvarande information)
Värt att notera är att kvalitet, upplösning, tidpunkter för information och geometrisk korrektion inte alltid har angetts vare sig i media eller på Google. Till exempel har man felaktigt skrivit om satellitbilder där det varit flygbilder. På NOAA:s hemsida finns originalinformation av flygbilderna:
För "vanliga" kart-servrar och geografisk data finns en enkel ingång
Läs mer kritiskt om Katrina, myndigheter och GIS på Directions mag

Inga kommentarer: