tisdag 18 oktober 2005

Bra studentuppsatser om landskap och historisk geografi

På institutionen finns en forskargrupp som forskar inom ämnet historisk geografi och landskap. Inom temat skrivs också ett antal uppsatser varje år. Många av dessa har allmänintresse genom att de behandlar olika frågor och ibland värdefullt fältarbete. En del av dessa uppsatser kommer att läggas ut på nätet i pdf. Efterfrågan på vissa uppsatser är ganska stor. Det är enklare för studenterna att använda den som referens och de som vill använda uppsatsen får tillgång till den. I takt med att studenterna gör det mesta heldigitalt numera och inte sällan gör pdf, så är det inte något problem att lägga ut informationen. Detta skall inte bli någon regel så att alla uppsatser skall läggas ut, men vissa som är digitala och har ett allmänt intresse kommer att hamna här.
Läs den första uppsatsen:
Carolina Björn, Mikael Byström, Jan Isaksson & Simon Persson (2004): Fossila åkrar vid Blomsholm - kartering och tolkning. B-uppsats 5 poäng, fortsättningskursen i kulturgeografi.
Uppsatser i Historisk geografi och landskap

Inga kommentarer: