fredag 19 december 2008

Borgar och befästningar

I dagarna kom det nya numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift ut, nummer 56. Numret som redigerats av Victor Edman och Mia Geijer handlar om Borgar och befästningar. Där finns artiklar om allt från förhistoriska och medeltida borgar till 1900-talets befästningar. Det finns också en stor aspekt av kulturmiljövård och hur dessa byggnader används idag genom Tonje Haugland Sörensens artikel om rekonstruktionen av Håkonshallen i Bergen, Mia Geijers studie av besökande på Vasaborgarna och Ingela Anderssons och Anders Bodins beskrivning av Nittonhundratalets svenska befästningar som ett hemligt kulturarv. Anders Bergström ger oss en översikt om de fästningsstäder som finns/fanns längs den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark. Michael Olausson skriver om de folkvandringstida befästa gårdarna och borgarna och Eva Svensson och Susanne Pettersson skriver om livet på en medeltida borg.

Bebyggelsehistorisk tidskrift har under en lång rad år bestått av temanummer och nu och då har ett blandat nummer getts ut. Detta kommer förändras inom kort och redaktionen välkomnar inskickade bidrag till tidskriften, som framöver i huvudsak inte kommer att bestå av rena temanummer. En stor nackdel med detta system var att forskare med en viss inriktning hade mycket svårt att komma med i de ibland snävt definierade temana.

Inga kommentarer: