fredag 19 december 2008

Kalla krigets kartor

Under kalla kriget skapades kartor av båda blocken för att planera för ett eventuellt tredje världskrig. Stora resurser med sammanställningar av information från äldre källor, från flygfotograferingar och andra mer ljusskygga datainsamlingsmetoder lades på detta arbete. Nu finns USA:s armés topografiska karta från 1950-talet och framåt enkelt åtkomligt i Google earth. Kräver att man har google earth installerat. Kartsviten är inte komplett, men stora delar av jorden kan man komma åt. Gränssnittet med Google earth gör det lätt att hitta till en specifik plats. I kartan som heter Stockholm-Riga kan man se en liten ordförklaring till olika ortnamnsled på lettiska, svenska, ryska, finska och estniska. Liknande fanns på de flesta, liksom "metadata" om var informationen kom ifrån och en "källvärdeskarta" i miniatyr som visar på kvaliteten. (Klicka på bilden för större bild)


Informationen på kartorna är av varierande kvalitet beroende på vilken underlagsdata man hade. Utanför Irkutsk kan man hitta texten powder magazin, något som väl inte kan ses från en flygbild eller???


Vill man se den andra sidan så finns även vissa av Soviets kartor tillgängliga på nätet nuförtiden. De sovjetiska topografiska kartorna är verkligen mycket bra kartor, med höjdkurvor (och djupkurvor i vatten), information om skog och annan vegetation. Se sidanSoviet Maps eller Free geography tools för lite mer information. Det finns ett antal websiter där man kan hämta hem inskannade och även georektifierade militära kartor. De flesta från 1980-talet. Även här finns några med digitala kartbladsindelningar som hjälper till med att hitta rätt karta. Här är ett utsnitt över norra delen av Stockholm. (Klicka på kartbilden för att se den större)

Inga kommentarer: