torsdag 11 december 2008

Interaktiva tunnelbanekartor i Paris, London och New York

Greg Brail har skapat en, eller snarare två, interaktiva kartor över New York respektive London. De gör det möjligt att fritt placera två punkter på en karta, Google maps, och sedan skapas den snabbaste resvägen. Det smarta är att det inte bara är en beräkning av gång- och eller bilhastighet utan Greg har utnyttjar avståndet till närmaste tunnelbanestation och sedan läser en Java applet av bland annat tidtabellen för den stationen och sedan blir resvägen plottad på kartan. Se mer på FAQ. Ganska smart gjort. Obs att Greg Brail inte har något att göra med de som har hand om Tunnelbanorna i London respektive New York utan han har gjort det mest på skoj. Lite reklamplats finns dock. Programmet är inte nytt utan gjordes redan 1996. Om beräkningarna är trovärdiga eller ej ve jag inte, men praktiskt att få en karta som visar vägen. Detta har man insetti Paris och RATP har en riktigt snygg interaktiv karta över sitt spårysstem i Parisregionen, där man kan se trafikhändelser, skapa rutter över resor, se handikapp anpassade resvägar m.m. Man ser också vad priset för resan blir. Bra service! Finns även för bussar och andra trafikslag.

Inga kommentarer: