lördag 8 november 2008

Designa kartor med Brewer

Cynthia A. Brewer är en geograf som arbetat mycket med hur man skall utforma kartor. Hon har sedan en längre tid tillbaka en hemsida Colorbrewer där man kan generera olika koropletkartor med skilda färger. Det finns ett flertal olika skalor, men kan också ändra antalet klasser och man kan få ut beteckningarna för färgerna (CMYK, RGB, HEX m.m.) som gör att man i programmen lättare kan återskapa färgen. Man kan också på hemsidan Colorbrewer se om färgschemat fungerar bra för olika medier, skärmbild, projektor, paper m.m. Det är en hemsida som är mycket väl värd ett besök, kanske speciellt om man vill försäkra sig om att kartbilden skall synas på en projektor eller annat media.

Brewer har gett ut böcker och skrivit artiklar om hur man gör layout för kartor. För tre år sedan (2005) kom Designing better maps: A guide for GIS users. En bok som används som en lärobok i färgval, textsättning m.m. Nu, 2008, har hon gett ut ytterligare en bok. Den heter Designed Maps: A sourcebook for GIS users. Den här boken är också utgiven på ESRI press och den är inte så mycket en lärobok utan mer en inspirationsbok. Boken bygger på idén att alla som vill göra kartor börjar med att se på andra kartor. Brewer har här samlat en rad olika kartor av skilda typer, både referenskartor och mer tematiska kartor. Varje uppslag har en karta, med en kortare text kopplad till sig. I inledningen till varje kapitel har Brewer valt en karta och sedan har hon designat om den i fyra olika versioner. Versioner som då lyfter fram skilda delar av den ursprungliga kartbilden. En intressant övning!

Man kan sitta och bäddra i bokens sidor och se på alla kartor av skilda slag och få inspiration, och så är väl boken tänkt att fungera. Man slås av att många kartbilder har mer eller mindre tydliga terrängskuggningar i kobination med färglagda ytor, vare sig det är renodlade koropletkartor eller markanvändning/marktäcke data. Inte alla kartor är gjorda med GIS-program utan de sista delarna har ibland gjorts i skilda layoutprogram, men de som Brewer har förändrat har hon gjort i ArcGIS 9.2. Det finns också avslutningsvis på några sidor en rad tips på hur man i ArcMap kan skapa egna symboler eller göra olika former av modifieringar. Det blir alltmer möjligt att göra bra kartor i sin vanliga GIS-programvara och man behöver allmer sällan flytta sig till specifika layoutprogram exempelvis Illustrator eller Photoshop för att få en helt OK karta. Utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta i den riktningen. Jag måste dock erkänna att jag gärna plockar in kartor i exempelvis Photoshop för att fixa till det sista.

Inga kommentarer: