tisdag 18 november 2008

Open green map Stockholm

Olika former av community mapping eller Public participatory GIS dyker upp i Världen, fövånansvärt få dock i Sverige. Ett undantag är Open Green map som har sloganen Think Global, Map Local! Det är huvudsakligen ideella organisationer som står bakom kartläggningen, men inte sällan även städerna själva.

2006 gjordes en "Green Map" (bilden i denna blogg) av den ideella föreningen Stadens Eko, som får, vad jag förstår, vissa bidrag av Stockholms kommun. Kartan visar var olika verksamhter, affärer m.m. som har någon koppling till ekologiska aktiviteter. Exempelvis matvarubutiker med ekologiska varor, cykelaffärer, miljöstationer, platser för stillehet, utsikter med mera. En intressant motbild för att leva ett mer grönt urbant liv.

Målet med detfortsatta arbetet är att göra mer interaktiva kartor baserade på Google maps och följa Open Green Maps standard (GMS) och där visa på ekologiskt uthålliga verksamhter i urban miljö. Den finns nu i en betaversion och skall inom kort bli skarp och då inkludera förorter kring Stockholm. Kartografin i kartan från 2006 betonar på ett intressant sätt stadens gröna ytor. Dessa får större "plats" i kartbilden än brukligt. Så blir nog inte fallet med dn nya kartan då man är hänvisad till Googel maps bakgrundsdata, kan man förmoda.

Från Open Green Map finns flera länkar till flera svenska städer exempelvis Malmö. Den och andra är inte riktigt en interakiv Open Green map med samma tekniska lösning. Vill man åka till en stad i Västvärlden så finns det säkert inom kort en via Google maps tillgänglig open green map att kolla på så kan man göra sin vistelse i staden lite grönare.

Inga kommentarer: