torsdag 6 november 2008

Placing history


År 2002 gav ESRI press ut en bok som redigerats av Anne Kelly Knowles som hette Past time, past place, GIS for history. Nu är det dags att uppdatera den och Knowles ger nu 2008 ut på ESRI press en ny antologi med titeln Placing history. How maps, Spatial data, and GIS are changing historical Scholarship.
Många av temana är desamma; Geoff Cunfer skriver exempelvis i båda versionerna om hur man kan kartera "Dust Bowl" Det finns även avsnitt om undervisning i GIS och om kartering av etnicitet i amerikanska städer och markanvändningsanalyser i de båda böckerna. Det finns docken hel del som skiljer dem åt. På ett ytligt plan så har illustrationerna blivit mycket bättre. Visualiseringsmöjligheterna i GIS har ju betydligt förbättrats under 2000-talet. Bokens teman har också blivit något mindre anglo-saxisk genom att man inkluderat ett stort avsnitt om Kina och det stora projektet China Historical GIS (som visserligen bedrivs delvis från USA), samt att man tagit upp studiet av romerska kartor. Det handlar i huvudsak om tematiska kartor av skilda slag, men det finns också exempel på utsiktsanalyser i artikeln What could Lee see att Gettysburg?. Michael Goodchild skriver även på ett intressant sätt om möjligheten att kombinera tid och rum. Ian Gregory skriver om sina anlyser där avstånd används som en viktig del av analysen. Se tidigare blogginlägg om boken Historical GIS. Till boken Placing history finns även en rad digitalt material på en CD. Det är pdf-presentationer av delar av artiklarna och animeringar av bland annat sandstormarna och jordbruksproduktionen i Kansas under 1800-talet. Det gör att man ser kartorna bättre än i den tryckta boken. Det finns även vissa GIS-dataset på CD:n samt en gratisviewer från ESRI om man vill se dessa. Har man exempelvis ArcGIS så behövs det naturligtvis inte.
Jag vet inte om undertiteln svarar riktigt mot innehåller dvs How maps, Spatial data, and GIS are changing historical Scholarship, men en sak är säker det är att möjligheterna att göra geografiska analyser med hjälp av GIS är betydligt lättare nu än tidigare. Analysmöjligheterna och viljan att göra analyser även inom historiskt GIS kommer säkerligen att öka under de närmaste åren.


Inga kommentarer: